Ansible Opties

name

De naam van een play of van een task

hosts

De hosts waarop het playbook wordt uitgevoerd

remote_user

De gebruiker waarmee verbinding wordt gemaakt

become

Het verkrijgen van administrator provileges om taken uit te kunnen voeren

become_user

De gebruiker waarmee administrator privileges verkregen worden

become_method

De methode die gebruikt wordt voor het instellen van de manier waarop de administrator privileges moeten worden verkregen. Voor Windows is dat runas en voor Linux is dat sudo of su

vars_files

Onder deze optie kunnen bestanden met variablen worden gekoppeld.

include_vars

Een andere manier om variablen toe te voegen aan een playbook. Zie voorbeeld over het gebruik van deze manier voor het gebruiken van variabelen in een playbook.

gather_facts

Verzamel informatie en koppel deze aan variablen die gebruikt kunnen worden in het playbook. Meer over gather_facts variablen zijn hier terug te vinden.

Voorbeeld gebruik van Ansible opties met vars_file

- name: play-name
 hosts: "{{ host }}"
 remote_user: "{{ user }}"
 become: yes
 become_user: "{{ user }}"
 become_method: runas
 gather_facts: yes
 vars_files:
  - vars-playbook.yml
 tasks:
  - name: Uit te voeren taak
  ansible_module:
   module_optie_1: "{{ optie1 }}"
   module_optie_2: "{{ optie2 }}"
   module_optie_3: "{{ optie3 }}"

Voorbeeld include_vars

- name: play-name
 hosts: "{{ host }}"
 remote_user: "{{ user }}"
 gather_facts: yes
 tasks:
  - name: Definieer vars bestand 1
   include_vars:
    file: vars-playbook.yml
    name: var
  - name: Uit te voeren taak
   ansible_module:
    module_optie_1: "{{ var.optie1 }}"
    module_optie_2: "{{ var.optie2 }}"
    module_optie_3: "{{ var.optie3 }}"