Ansible voorbereidingen

Voor het opzetten van de Ansible master server kan gebruik worden gemaakt van het ansible-setup script. Het script voert de volgende handelingen uit:

 • Installeer Ansible

 • Maak een private en public key aan

 • Kopieer de public key naar een host

 • Voeg hosts toe aan de Ansible inventory (/etc/ansible/hosts)

 • Test de verbinding naar de host met ansible -m ping

Link naar Ansible Setup Script

Installeren van Anible Master op Windows

 1. Start Powershell met Administrator privileges en voer de onderstaande syntax uit

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
 1. Activeer de Virtual Machine Feature door de onderstaande syntax uit te voeren

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
 1. Download de Linux kernal update packege en voer deze uit

WSL2 Linux Kernal package for x64 machines

 1. Zet WSL 2 als de standaard versie

wsl --set-default-version 2
 1. Installeer Linux Ubuntu via de Windows Store

microsoft store
 1. Start de Linux Ubuntu versie op en voer na het installeren een gebruikernsaam en wachtwoord in

ubuntu install

Extra documentatie over WSL voor Windows 10

Installeren van Ansible Master op Linux Ubuntu

 1. Voer de volgende commando’s uit om Ansible te installeren

sudo apt update
sudo apt install software-properties-common
sudo apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
sudo apt install ansible

Aanmaken van de private- en public-key

Verbindingen van Ansible met de nodes gaat op basis van SSH. Een goede gewoonte is om gebruik te maken van private- en public-key. Een uitleg hierover is hier te vinden:

Configureren Ansible Hosts

De configuratie van de Ansible hosts worden gedaan in het bestand /etc/ansible/hosts

Configuaratie Ansible

Eenvoudige test werking Ansible

ansible -m ping [host]

Response:

192.168.56.236 | SUCCESS => {
"ansible_facts": {
"discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
},
"changed": false,
"ping": "pong"
}
192.168.56.238 | SUCCESS => {
"ansible_facts": {
"discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
},
"changed": false,
"ping": "pong"
}
192.168.56.237 | SUCCESS => {
"ansible_facts": {
"discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
},
"changed": false,
"ping": "pong"
}