Windows modules

Module Windows Features

Ansible documentatie: win_feature

Voorbeeld Playbook

---
- name: install-hyperv
 hosts: windows
 remote_user: <gebruikersnaam>
 become: yes
 become_user: <gebruikersnaam>
 become_method: runas
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Installeer Hyper-V
   win_feature:
    name: Hyper-V
    state: present
    include_sub_features: yes
    include_management_tools: yes
   register: win_feature

Module Windows Reboot

Ansible documentatie: win_reboot

Voorbeeld van herstarten na installeren rol/feature (In Playbook)

- name: Herstart server wanneer dit nodig is voor het installeren van de rol/feature
 win_reboot:
 when: win_feature.reboot_required

Voorbeeld van herstarten na een bepaalde tijd (Playbook)

---
- name: rebootwindows
 hosts: windows
 remote_user: <gebruikersnaam>
 become: yes
 become_user: <gebruikersnaam>
 become_method: runas
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Herstart Windows
   win_reboot:
    reboot_timeout: 3

Module Windows Ping

Ansible documentatie: win_ping

Voorbeeld van win_ping in Ansible syntax

ansible -m win_ping <hosts>

Voorbeeld van win_ping in Playbook

---
- name: ping-windows
 hosts: windows
 remote_user: <gebruikersnaam>
 become: yes
 become_user: <gebruikersnaam>
 become_method: runas
 gather_facts: yes
 tasks:
  - win_ping:

Module Windows Domain Controller

Ansible documentatie: win_domain

Met de module win_domain kan een nieuw domein worden aangemaakt met een nieuw forest.

Voorbeeld van win_domain_controller in Playbook

- name: setup-adds
 hosts: windows
 remote_user: <gebruikersnaam>
 become: yes
 become_user: <gebruikersnaam>
 become_method: runas
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Maak een nieuw domein met een nieuw forest
   win_domain:
    dns_domain_name: <domeinnaam>.local
    domain_netbios_name: <naam>
    safe_mode_password: <password>
   register: domain_result

- name: Start netlogon service
 win_service:
  name: netlogon
  state: started

- name: Herstart server wanneer dit nodig is voor het installeren van de rol/feature
 win_reboot:
 when: domain_result.reboot_required

Module Windows DNS-client

Ansible documentatie: win_dns_client

Met de module win_dns_client kan de DNS ingesteld worden op een server. Bij het aanmaken van een nieuwe domein of het toevoegen van een computer aan een bestaand domein, moet de DNS ingesteld worden op het adres van de ADDS/DNS server. In geval van de ADDS/DNS server zelf, wordt deze ingesteld op localhost (127.0.0.1)

Voorbeel van win_dns_client in Playbook

- name: setup-dns-address
 hosts: windows
 remote_user: <gerbuikersnaam>
 become: yes
 become_user: <gebruikersnaam>
 become_method: runas
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Stel DNS in op localhost en Cloudflare
   win_dns_client:
    adapter_names: 'Ethernet1'
    ipv4_addresses:
    - 127.0.0.1
    - 1.1.1.1
    log_path: c:\dns_log.txt

Module Windows Service

Ansible documentatie: win_service

Met de module win_service kan een service beheerd worden.

Voorbeeld van gebruik win_service in een Playbook

- name: Start netlogon service
 win_service:
  name: netlogon
  state: started

Overzicht alle Ansible Windows modules

Overzicht van alle Ansible Windows modules